Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς της Βέροιας


Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την εγγραφή των παιδιών, στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βέροιας, αρχίζει στις 7 Ιουνίου και λήγει στις 3 Ιουλίου 2013.Κατά την εγγραφή επιλέγονται παιδιά ηλικίας 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο, με την προϋπόθεση ότι μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται. Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:


1 Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα.

2. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού ή οικογενειακής κατάστασης

3. Βεβαίωση παιδιάτρου, υγιούς κατάστασης του παιδιού.

4. Πρόσφατο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος .

5.Βεβαίωση εργασίας και αποδοχών τελευταίου μήνα των μητέρων που είναι υπάλληλοι δημοσίου και Ο.Τ.Α και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων των μητέρων που είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι.

6. Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος για τις αυτοαπασχολούμενες μητέρες.

7. Βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α, για μητέρες που είναι αγρότισσες.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα αναφέρονται τυχόν λόγοι υγείας ή άλλοι κοινωνικοί λόγοι),με την διακριτική ευχέρεια της υπηρεσίας να κάνει κοινωνική έρευνα.

9. Άδεια παραμονής στη χώρα μας (αφορά τους αλλοδαπούς).

5.Για την επανεγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά

1 Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα

2. Πρόσφατο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος .

3.Βεβαίωση εργασίας και αποδοχών τελευταίου μήνα της μητέρας και απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης

Αίτηση νέας εγγραφής ή αίτηση επανεγγραφής του παιδιού σας σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου Βέροιας , μπορείτε να παραλάβετε από τους ιδίους τους Παιδικούς Σταθμούς:

1.Α΄Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μουρούζη 2 Τηλ.2331061723

2.Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αργυρουπόλεως 3 Τηλ.2331026093

3.Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πιερίων 28 Τηλ.2331022888

4.Δ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Παρ.Ηρακλέους1 Τηλ.23310 64698

5.Β΄Δημοτικός Βρεφ/κός Σταθμός (Εργοχώρι) Τηλ.23310 29792

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Veria City News © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum