Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Πέρασε τις εξετάσεις του ΕΣΠΑ ο Δήμος Βέροιας


Προτεραιότητες για τη Νέα Προγραμματική  Περίοδο
Η Δήμαρχος Βέροιας κ. Χαρίκλεια  Ουσουλτζόγλου Γεωργιάδη συμμετείχε σε σύσκεψη, με θέμα την πορεία των έργων ΕΣΠΑ και το σχεδιασμό για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο,  που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Δημόσια Βιβλιοθήκη, την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου, στην οποία προήδρευσε ο Περιφερειάρχης κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.
Στο πρώτο μέρος, η προϊσταμένη  της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής  της Π.Κ.Μ. κ. Αγγελική Ωραιοπούλου  παρουσίασε την πορεία των έργων  ΕΣΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο  μεγαλύτερος όγκος των έργων  υλοποιούνται στο Δήμο Βέροιας και  μάλιστα με ομαλή πορεία. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκε το πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-20, οι άξονες και οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Σε παρέμβασή της, η Δήμαρχος Βέροιας κ. Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου Γεωργιάδη, αφού συνεχάρη τον Περιφερειάρχη κ. Απ. Τζιτζικώστα για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του Δήμου για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο. Καταρχάς, τόνισε την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας και όλων των φορέων του νομού, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ουσιαστική ανάπτυξη. Οι κατευθύνσεις της Νέας Προγραμματικής Περιόδου είναι λίγο-πολύ γνωστές. Υπογράμμισε όμως ότι όλα αυτά έχουν μικρή σχέση με τις προτεραιότητές μας και με την οικονομική κρίση που μας μαστίζει. Για το λόγο αυτό ζήτησε να συμπεριληφθούν έργα, κρίσιμα για το Δήμο, που φαίνεται να μη περιλαμβάνονται στους άξονες της Π.Κ.Μ., έργα όμως που συνδέονται άμεσα με την τοπική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής, όπως έργα αγροτικής οδοποιίας και έργα εγγειοβελτιωτικά (αρδευτικά, υδατοδεξαμενές), τη στιγμή μάλιστα που μεγάλος αριθμός οικογενειών επιστρέφει από τα μεγάλα αστικά κέντρα με σκοπό να ασχοληθεί με την αγροτική γη. Πέρα από τα έργα αυτά, τόνισε ότι στους Δήμους που συνδέθηκαν με τον Καλλικράτη υπάρχει τεράστιο πρόβλημα έλλειψης υποδομών από υδρεύσεις, αποχετεύσεις και σχολεία. Ακόμα, ανέφερε συνοπτικά έργα που θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε διάφορους τομείς, όπως διαχείριση απορριμμάτων και εξοπλισμό αποκομιδής, έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και δημόσιους χώρους και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αναστήλωση και ενεργειακή αναβάθμιση διατηρητέων κτηρίων, την χρηματοδότηση της κατασκευής χώρων στάθμευσης, δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης, αλλά και δράσεις  για την προβολή των έργων που υλοποιούνται ή προβλέπονται να υλοποιηθούν. Τέλος τόνισε την ανάγκη να χρηματοδοτηθούν μελέτες προετοιμασίας.
Τις προτάσεις αυτές ο Δήμος  Βέροιας, λαμβάνοντας υπόψη και  τα αποτελέσματα της συνάντησης, προτίθεται να καταθέσει άμεσα στην Περιφέρεια. Παράλληλα όρισε επιτροπή, από  συνεργάτες και υπηρεσιακούς παράγοντες, που θα αναλάβει την  προετοιμασία του Δήμου για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο

2 σχόλια:

 
Veria City News © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum