Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Στον αέρα η μεταφορά μαθητών στην Ημαθία


       Ο διαγωνισμός για την  «μεταφορά μαθητών» α’θμιας και β’θμιας εκπαίδευσης για την σχολική περίοδο 2012-2013  αναβλήθηκε σύμφωνα με την 493/2012 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 6 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 9 π.μ. για τους παρακάτω λόγους:Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 171/Α/5.9.2012) σύμφωνα με την  οποία στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών δεν καταρτιστούν μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν για οποιοδήποτε λόγο να εκτελεστούν από τους Δήμους, τότε η μεταφορά των μαθητών γίνεται για τις Περιφέρειες με παράταση αναδρομικά των οικείων συμβάσεων.Αναμένεται εντός ολίγων ημερών διευκρινιστική εγκύκλιος από το αρμόδιο Υπουργείο για την προαναφερθείσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.Στο Δήμο Βέροιας εκκρεμεί η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού σήμερα στις6/9/2012  και είναι προφανές ότι η σχετική σύμβαση ακόμη και αν πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός δεν θα μπορεί να καταρτιστεί ούτε να εκτελεστεί από το Δήμο μέχρι την έναρξη του νέου σχολικού έτους.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, που προβλέπει η νέα ημερομηνία να καθοριστεί με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία πέντε(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν  τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00)Στις νέες ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά, εφόσον λάβουν τα απαραίτητα τεύχη της δημοπρασίας 5 τουλάχιστον (ημερολογιακές ημέρες) πριν την ημέρα του διαγωνισμού ( η ημέρα αυτή δεν προσμετρείται).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Veria City News © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum