Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Ξεκίνησε το δημοτικό συμβούλιο στην Βέροια..Δείτε τα θέματα


Με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει σήμερα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 6μμ και τα θέματα
που θα συζητηθούν είναι:

-Τροποποίηση προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2012.
-Επί ενστάσεως αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά της υπ' αριθ. 44862/27-8-2012 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (επιβολή ποινικής ρήτρας).
-Επί αιτήματος ομάδας πολιτών για την εντολή έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού της μόνιμης κατοικίας του πρώην Δημάρχου Απ.Παύλου από το Δήμο Βέροιας.
-Έγκριση ή μη α)σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., του Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), β) εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της και γ) ορισμός εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.
-Έγκριση ή μη μετατόπισης περιπτέρων λόγω κατασκευής του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια».
-Χαρακτηρισμός ή μη επιχείρησης ως εποχικής σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.429/1976.
-Επί αιτήματος της εταιρίας Π.Δοβλέτογλου και ΣΙΑ ΟΕ για μείωση ενοικίου -καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς.
-Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δ.Βέροιας.
-Έγκριση ή μη της υπ' αριθ. 346/2012 απόφασης του Ν.Π. ΚΑΠΑ.
-Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ'αριθ. 548/2012 απόφασης του Δ.Σ.
-Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ'αριθ. 120/2012 απόφασης του Δ.Σ.
-Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ'αριθ. 467/2012 απόφασης του Δ.Σ.
-Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης του ισογείου καταστήματος του κτιρίου της δωρεάς Βούλας Χατζήκου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Ν.Ημαθίας.
-Έγκριση ή μη της αριθ. 80/2012 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δ.Βέροιας.
-Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Ολοκλήρωση διάνοιξης οδού Αγωνιστών του ΄21»
-Έγκριση ή μη οργάνωσης ημερίδας σε συνεργασία με το «Ανθρώπινο Δυναμικό Βέροιας» με τη συμμετοχή του Τμήματος Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ.
-Έγκριση ή μη α)οργάνωσης ημερίδας σε συνεργασία με την ομάδα «Ενεργών πολιτών Βέροιας» και β)δαπάνης και ψήφισης της πίστωσης
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης δημοσίων σχέσεων.
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης δημοσίων σχέσεων.
Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου, του ισογείου και μέρους του υπογείου του Δημαρχιακού Μεγάρου στο Ν.Π. ΚΑΠΑ για τη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης.
-Έγκριση ή μη ανάθεσης στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δ.Βέροιας οργάνωσης εκδήλωσης.
-Επί αιτήματος ομάδας πολιτών για ηλεκτροφωτισμό γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Τιμοθέου.
-Έγκριση ή μη α)σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Α.Π.Θ., για τη συνέχιση λειτουργίας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Επιστήμη του Διαδικτύου» στη Βέροια για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, β)ορισμός εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της.
-Έγκριση ή μη χορήγησης προσωρινής άδειας πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων στο Μ.Θεοδωρίδη.
-Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. από το βεβαιωτικό κατάλογο έτους 2011.
-Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων στο Lasku Ergirt, λόγω μη χρήσης, παραβόλου άδειας παραμονής αλλοδαπού.
-Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Δ. Τολιόπουλου.
-Έγκριση ή μη διαγραφής μέρους των βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Γ.Λιαπόπουλου.
-Έγκριση ή μη διαγραφής μέρους των βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Σ.Βελισσάρη.
-Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Γ.Κοκκινίδη από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.(Έτους 2006)
-Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Γ.Κοκκινίδη από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.(Έτους 2007)
-Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Δ.Σαραφίδη από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Veria City News © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum