Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Πόσο πληρώνεται η εργασία της Πρωτομαγιάς;

Αν αποφασίσετε ή αν υποχρεωθείτε... να δουλέψετε αύριο, Πρωτομαγιά, τουλάχιστον θα αμειφθείτε επιπλέον για τον κόπο σας.Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας, η αυριανή έχει ήδη καθοριστεί ως αργία και η αμοιβή της αργίας δεν έχει (ακόμη) καταργηθεί.

Με βάση τη νομοθεσία, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

1. Όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν εργασθούν κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση.

2. Όσοι εργαζόμενοι εργασθούν ανεξάρτητα από το αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό, δικαιούνται:

Α. Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, ένα ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%,

Β. ΟΙ αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται, επιπλέον του μηνιαίου μισθού τους, προσαύξηση 75% του ενός εικοστού πέμπτου (1/25ο), του μηνιαίου τους μισθού.

Στην περίπτωση που οι μισθωτοί αμείβονται με αποδοχές οι οποίες υπερβαίνουν τα όσα προβλέπει η συλλογική σύμβαση εργασίας –κάτι εξαιρετικά δύσκολο πλέον μετά το μπαράζ μειώσεων που έχει γίνει στους μισθούς- ο εργοδότης έχει δικαίωμα να υπολογίσει την προσαύξηση με βάση το ημερομίσθιο που προβλέπει η συλλογική σύμβαση και όχι με βάση το πραγματικό ημερομίσθιο.

Όσον αφορά στα ένσημα, τόσο αυτοί που θα εργαστούν όσο και αυτοί που δεν θα εργαστούν, θα κολλήσουν κανονικά το ένσημο για τη συγκεκριμένη ημέρα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Veria City News © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum