Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Από 23/5 έως 25/6 οι εγγραφές στους παιδικούς δημοτικούς σταθμούς Βέροιας – Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται

Από τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βέροιας ανακοινώθηκε ότι η προθεσμία για την εγγραφή των παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βέροιας αρχίζει στις  23  Μαΐου και λήγει στις 25 Ιουνίου.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή είναι:  

1 Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα.
2. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού ή οικογενειακής κατάστασης
3. Βεβαίωση παιδιάτρου, υγιούς κατάστασης του παιδιού.
4. Πρόσφατο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος  και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος έτους.
5. Βεβαίωση εργασίας και αποδοχών τελευταίου μήνα της μητέρας και απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης.(ένσημα - ΙΚΑ)
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα αναφέρονται τυχόν λόγοι υγείας ή άλλοι κοινωνικοί λόγοι), με την διακριτική ευχέρεια της υπηρεσίας να κάνει κοινωνική έρευνα.
7. Άδεια παραμονής στη χώρα μας (αφορά τους αλλοδαπούς).
8. Οι γονείς των νηπίων που είναι γραμμένα στους Παιδικούς Σταθμούς και επιθυμούν να παραμείνουν και για την νέα σχολική χρονιά 2012-2013, θα υποβάλλουν: 
- Αίτηση επανεγγραφής (Αφορά  μόνο τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα, εκτός του Προγράμματος της ΕΕΤΑΑ)
- Βεβαίωση εργασίας της μητέρας
- Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

Αίτηση νέας εγγραφής ή αίτηση ανανέωσης εγγραφής του παιδιού σας σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου Βέροιας  μπορείτε να παραλάβετε από τους ιδίους τους Παιδικούς Σταθμούς ή από τα κεντρικά γραφεία της Δ/νσης  Ζωγιοπούλου 5 τηλ.2331022178.

Η υποβολή των αιτήσεων – δικαιολογητικών  εγγραφής που αφορούν τους Παιδικούς Μακροχωρίου, Πατρίδας , Αγ.Γεωργίου, Ριζωμάτων  θα υποβληθούν στους αντίστοιχους Παιδικούς Σταθμούς των Δημοτικών Διαμερισμάτων.
Οι αιτήσεις – δικαιολογητικά εγγραφής που αφορούν τον Παιδικό Σταθμό Παλατιτσίων  θα υποβληθούν στα γραφεία του Νομικού Προσώπου Ζωγιοπούλου 5 

Οι αιτήσεις – δικαιολογητικά εγγραφής που αφορούν τους Παιδικούς Σταθμούς 1) Γ΄ Παιδικό  Σταθμό  Πιερίων 28, 2) Β΄Βρεφ/κό  Σταθμό (Πολυκλαδικό) και 3) Γ΄Βρεφ/κό Σταθμό  (Πολυζωϊδη 8),  θα υποβληθούν στα γραφεία των Σταθμών  κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.

Οι αιτήσεις – δικαιολογητικά εγγραφής που αφορούν τους   υπόλοιπους  Παιδικούς Σταθμούς   του Δήμου μας θα υποβληθούν στα αντίστοιχα γραφεία των Σταθμών καθημερινώς.

1. Α΄Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μουρούζη 2                Τηλ.23310 61723
2. Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός  Αργυρουπόλεως 3     Τηλ.23310 26093
3. Δ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Παρ.Ηρακλέους1        Τηλ.23310 64698
4. Δ΄Βρεφ/κος Σταθμός 9 (Ασώματα)                                 Τηλ.23310 91188

2 σχόλια:

 
Veria City News © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum