Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Βέροια:Λειτουργία Θερινών Τμημάτων στο 4ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο

Την Τρίτη 19 Ιουνίου ξεκίνησαν τη λειτουργία τους δύο Θερινά Τμήματα στο 4ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο. Πρόκειται για καλοκαιρινά μαθήματα διάρκειας δύο εβδομάδων (40 διδακτικές ώρες), τα οποία απευθύνονται σε αλλοδαπούς/παλιννοστούντες μαθητές Δημοτικού Σχολείου. 
Στόχος των θερινών τμημάτων είναι η ενίσχυση και ανάπτυξη της ελληνομάθειας των αλλοδαπών μαθητών/τριών στη λογική της ενίσχυσης της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικότητας στην ελληνική εκπαίδευση.

Τα θερινά τμήματα προσφέρουν στα παιδιά:

•    Γνωριμία με εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της μάθησης.
•    Ευκαιρία για δημιουργική έκφραση
•    Ενδυνάμωση της ταυτότητας και της γλωσσικής και πολιτισμικής επίγνωσης των παιδιών
•    Ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με τις δομές του εκπαιδευτικού συστήματος και βασικές αρχές σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού
•    Επικοινωνία και αλληλεπίδραση με άλλες ενταγμένες στο πρόγραμμα σχολικές μονάδες
•    Δυνατότητα ενεργής εμπλοκής στο σχεδιασμό της λειτουργίας των θερινών τμημάτων μέσω της κατάθεσης ιδεών και προτάσεων
•    Εκπαιδευτικό υλικό και γραφική ύλη
•    Συμμετοχή σε εκδηλώσεις

Η Δράση αυτή εντάσσεται στην Πράξη ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση αλλοδαπών & Παλιννοστούντων μαθητών» του ΑΠΘ και πραγματοποιείται από το Π.Τ.Δ.Ε. – Ε.Μ.Δ.Δ.Ε.Γ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


2 σχόλια:

 
Veria City News © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum