Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Μπαίνει σε τροχία υλοποίησης η κατασκευή της αποχέτευσης στην Πατρίδα

Υπογράφηκε την Τρίτη 26 Ιουνίου στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μεταξύ του προέδρου του ΔΣ της επιχείρησης κ. Δημήτρη Δάσκαλου και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου τεχνικής εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΑΣ Α.Τ.Ε.» κ. Χαράλαμπου Γκιόνογλου παρουσία και των εκπροσώπων της Τ.Κ. Πατρίδας κ. Καγκελίδη Αντωνίου και Καγκελίδη Παύλου, η σύμβαση  του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης οικισμού Πατρίδας Δήμου Βέροιας και εξωτερικός αγωγός από Πατρίδα έως οικισμό Λαζοχωρίου».
Το έργο αφορά την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης της ΤΚ Πατρίδας και εξωτερικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων από την Πατρίδα στον οικισμό Λαζοχωρίου όπου θα ενωθεί με  υπάρχοντα αγωγό μεταφοράς λυμάτων προς τον Βιολογικό καθαρισμό της πόλης μας.

Θα κατασκευασθούν για το σκοπό αυτό
•    αγωγός Φ 200  14700 μέτρων,
•    αγωγός Φ 250  700 μέτρων
•    αγωγός Φ 315  1450 μέτρα
•  όλα τα έργα που συμπεριλαμβάνονται στο μήκος του προς κατασκευή αγωγού (370 φρεάτια, συνδέσεις με υφιστάμενο δίκτυο, κλπ).

Με την με αριθ. Πρωτ. 5836/6-10-2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Π.Κ.Μ. η πράξη του θέματος εντάχθηκε στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 με ύψος δαπάνης έργου ( εργολαβία ) € 2.560.000,00 χωρίς ΦΠΑ , με συμβατικό  χρόνο  παράδοσης δέκα οχτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ ζητήθηκε από τον πρόεδρο της ΔΥΑΒ η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συντόμευση του παραπάνω χρόνου παράδοσης ζήτημα που αντιμετωπίσθηκε θετικά από τον κ. Χ. Γκιόνογλου.
  
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βέροιας κ. Δημήτρης Δάσκαλος κατά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης δήλωσε: « Στην δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα μας η αξιοποίηση των ευκαιριών που μας παρέχουν τα διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα είναι μονόδρομος. Αφού καταφέραμε την ένταξη και τελικά τη  χρηματοδότηση του έργου αυτού από το Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, προχωράμε προς την υλοποίηση του  με την σημερινή υπογραφή της προβλεπόμενης σύμβασης.

Θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα μείζονος περιβαλλοντικής σημασίας έργο, αφού η αξιοποίηση και ολοκληρωμένη διαχείριση ενός τέτοιου έργου υποδομής, δηλαδή της κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων με πόρους του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην ταχύτερη και καλύτερη φροντίδα του ευρύτερου χερσαίου και υδάτινου οικοσυστήματος της περιοχής μας, ενώ συμβάλλει καθοριστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Πατρίδας…».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Veria City News © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum