Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Άρχισε τις ανακοινώσεις Χ.Σκουμπόπουλος.Κάθε βδομάδα και από μία.

Ο Χ.Σκουμπόπουλος φαίνεται ότι ετοιμάζεται για δήμαρχος και πάλι στην Βέροια,και άρχισε να βομβαρδίζει κάθε βδομάδα με ανακοινώσεις,θυμήθηκε τα παλιά,αλήθεια γιατί δεν πατάει στο δημοτικό συμβούλιο;να παρακολουθήσει καμιά συνεδρίαση;
Γράφει λοιπόν στην ανακοίνωση.
Γέφυρα Κούσιου, το σύγχρονο«γεφύρι της Άρτας»,
που ολημερίς το χτίζανε και το βράδυ το γκρεμίζανε.

Η μεγάλη δωρεά των ευεργετών Αδελφών Κούσιου  πνίγεται στις πολιτικές σκοπιμότητες, στα λάθη και στις παραλείψεις αρμοδίων και αναρμοδίων.
Το 2005, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθμ. 568 απόφασή του, ενέκρινε ομόφωνα την οριστική μελέτη του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Κτηνιατρείου», που εκπονήθηκε από την Εταιρεία «ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε.», συνεχίζοντας την προσπάθεια που είχε ξεκινήσει η Δημοτική Αρχή Χασιώτη για την εκτέλεση του έργου αυτού.
Η μελέτη ελέγχθηκε από την Υπηρεσία του Δήμου, αλλά και υποβλήθηκε για ουσιαστικό επιστημονικό έλεγχο στην «Εγνατία Οδό Α.Ε.», η οποία με την εμπειρία που διέθετε μπορούσε να ελέγξει τη μελέτη εξονυχιστικά.
Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.», με το υπ’ αριθ. πρωτ. Α107751/21-7-2005 απέστειλε το φύλλο του τελικού ελέγχου της για τη μελέτη.
Συγκροτήθηκε, έτσι, ένας ωριμότατος (μέχρι και στο επίπεδο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων) και πληρέστατος φάκελος, έτοιμος για υποβολή και ένταξη του έργου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει την κατασκευή της γέφυρας.
Αλλά, στο μεταξύ, έβαινε στην ολοκλήρωση της η δημοτική περίοδος 2003-2006, και τις τύχες του τόπου ανέλαβε η Δημοτική Αρχή της κ. Ουσουλτζόγλου, παραλαμβάνοντας τη «Γέφυρα του Κτηνιατρείου» (όπως ονομαζόταν τότε) στο ανώτατο επίπεδο ετοιμότητας, πληρότητας και ωριμότητας.
Μετά από περίπου δυο χρόνια άκαρπων αναζητήσεων ή και αδράνειας, η κ. Ουσουλτζόγλου κατευθύνει στην κατασκευή της παραπάνω γέφυρας τη δωρεά των Αδελφών Κούσιου.
Στις 6 Νοεμβρίου 2008 η Δημαρχιακή Επιτροπή του τότε καποδιστριακού Δήμου Βέροιας, με την υπ’ αριθ. 706 απόφασή της, αποδέχεται την δωρεά 2.500.000 ευρώ, από τους Αδελφούς Κούσιου, και στις 8 Νοεμβρίου 2008 συντάσσεται το δωρητήριο συμβόλαιο μεταξύ της Δημάρχου και των δωρητών Αδελφών Κούσιου.
Η δωρεά έγινε με σκοπό την κατασκευή της γέφυρας Κτηνιατρείου (Τριποτάμου) εντός τριών ετών από της υπογραφής του συμβολαίου, ορίζοντας παράλληλα και 5μελή Διαχειριστική Επιτροπή για την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του έργου.
Την 5μελή Διαχειριστική Επιτροπή αποτελούσαν οι κ.κ. Νικόλαος Παπαγιαννούλης, Γιατρός, Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης, Οικονομολόγος, Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου, Δημοτικός Σύμβουλος, Αγαθόνικος Δελαβερίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, και Βασίλειος Γιαννουλάκης, Δημοτικός Σύμβουλος.
Η κ. Δήμαρχος παρέλαβε τα χρήματα και όφειλε, σύμφωνα με τον Δημοτικό Κώδικα και την αντίστοιχη νομοθεσία για τα οικονομικά των Δήμων, να τα καταθέσει στο Δημοτικό Ταμείο, το δε Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την κατάθεση του παραπάνω ποσού σε ειδικό λογαριασμό οποιασδήποτε Τράπεζας αποκλειστικά για την εκτέλεση του σκοπού της δωρεάς.
Με έκπληξη πληροφορήθηκα ότι το ποσόν αυτό δεν κατατέθηκε στο Ταμείο του Δήμου.
Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δεινά.  Προφανώς, η Διαχειριστική Επιτροπή από όργανο επίβλεψης της δωρεάς θέλησε να μεταλλαχθεί (κακώς) σε όργανο διοίκησης και διαχείρισης της δωρεάς (αυτό πιθανώς θα μπορούσε να το κάνει αν οι ευεργέτες δεν προέβαιναν σε προσφορά δωρεάς αλλά, π.χ.,  σε σύσταση Ιδρύματος.  Συντάχθηκε όμως συμβόλαιο δωρεάς και όλοι, ιδιαιτέρως δε ο Δήμος και η κ. Δήμαρχος, όφειλαν και οφείλουν απόλυτη συμμόρφωση στους νόμους).
Το αποτέλεσμα αυτής της μετάλλαξης ήταν να παραιτηθούν ορισμένα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής (Δελαβερίδης, Γιαννουλάκης, Τσιαμήτρου-Καραχατζή).
Πρώτη ενέργεια της Διαχειριστικής Επιτροπής, σε συνεργασία με τον τότε Αντιδήμαρχο κ. Δάσκαλο, ήταν η «διαπίστωση» ότι η αρχική μελέτη έπρεπε να τροποποιηθεί για βρεθεί «οικονομικότερη λύση», γιατί αν δημοπρατούνταν η πρώτη, πλήρως έτοιμη και αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη, «θα καταλήγαμε», όπως έλεγαν, «σε περιπέτειες που θα ήταν υπερβολικά δυσμενείς για το Δήμο από οικονομικής απόψεως».
Η Διαχειριστική Επιτροπή ανέθεσε (άραγε με ποια αρμοδιότητα;) την σύνταξη μελέτης στο μελετητικό γραφείο της Εταιρείας «Μαυράκης & Συνεργάτες Α.Ε.».
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθ. 658/2009 απόφασή του, ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την παραλαβή της νέας μελέτης και ανακάλεσε την προηγούμενη 568/2005 απόφαση.
Οι σύμβουλοι της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης (Σκουμπόπουλος, Παναγιωτίδης, Σοφιανίδης, Σακαλής, Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Γουναράς) διαφωνήσαμε με την απόφαση αυτή (658/2009) για τους παρακάτω κυρίως λόγους:
1. Επειδή η μελέτη ανατέθηκε παράνομα από τη Διαχειριστική Επιτροπή.
2. Επειδή υπήρχε ήδη έτοιμη ολοκληρωμένη και πλήρως ώριμη μελέτη.
3. Επειδή η νέα μελέτη όχι μόνο δεν αποδείχθηκε οικονομικότερη, αλλά απέβη ακριβότερη με προϋπολογισμό 1.566.000 ευρώ.
Στις 26 Ιανουαρίου 2010 έγινε διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου, με προϋπολογισμό 3.155.000 ευρώ.  Οριστικός ανάδοχος του έργου κηρύχθηκε η Εταιρεία «ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ», με έκπτωση 35,04%.
Στις 8 Ιουλίου 2010 (λίγο πριν την τελική προεκλογική ευθεία των Δημοτικών Εκλογών) υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση του έργου, με έκπτωση 35,04%.  Νέος κύκλος δεινών για το Δήμο.
Δεινών, που αυτή τη φορά προέκυπταν τόσο από την εφαρμογή της μελέτης, όσο και από το γεγονός ότι δεν είχαν συντελεσθεί οι σχετικές απαλλοτριώσεις των ακινήτων, που εμπόδιζαν την εκτέλεση του έργου.
Ο ανάδοχος συντάσσει τη μελέτη ευστάθειας πρανών, και το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την συμπληρωματική αυτή μελέτη (άραγε, γιατί δεν τα πρόβλεψε όλ’ αυτά η νέα οριστική μελέτη που ανέθεσε η Διαχειριστική Επιτροπή;).
Η Διαχειριστική Επιτροπή καταβάλλει τις αποζημιώσεις για τις απαλλοτριούμενες ιδιοκτησίες (με ποια αρμοδιότητα;), και στις 11 Οκτωβρίου 2010 («όλως τυχαίως» ακριβώς στην κορύφωση της προεκλογικής περιόδου των Δημοτικών Εκλογών) αρχίζουν «πανηγυρικά» οι εργασίες.
Αρχίζουν όμως και οι καθυστερήσεις, καθώς ο εργολάβος, πότε για να γίνουν οι απαλλοτριώσεις, πότε για να συνταχθούν απαραίτητες αλλά περιέργως μη εκπονηθείσες μελέτες, πότε για να περάσει η κακοκαιρία,  ζητάει παρατάσεις, τις οποίες και παίρνει μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 2012.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθ. 20/2012 απόφασή του, χορηγεί, κατά πλειοψηφία, νέα παράταση του έργου μέχρι 2 Ιουνίου 2012, για σύνταξη μελέτης ικριωμάτων και κατασκευής των ξυλοτύπων.
Στη συνεδρίαση αυτή ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα από τους Αντιδημάρχους, τον πρώην κ. Δάσκαλο και τον νυν κ. Λαζαρίδη.
Ο πρώτος των Αντιδημάρχων (ο πρώην) έστρωσε το πάπλωμα, και ο δεύτερος (ο νυν) ανακάλυψε ότι ήταν κοντό και δεν έφτανε να σκεπαστεί (το έργο).
Δεν είμαι τεχνικός να κρίνω έργα και μάλιστα τέτοιας εξειδίκευσης και μεγέθους, μπορώ όμως να ρωτήσω, με τις όποιες γνώσεις και εμπειρία διαθέτω, τα παρακάτω:
1. Με ποιο δικαίωμα η Διαχειριστική Επιτροπή ανέθεσε και πλήρωσε τη σύνταξη της νέας μελέτης;  Μήπως θα πληρωθούν και οι επόμενες, δυο ή τρεις, μελέτες από το ποσόν της δωρεάς;  Χωρίςτον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου;
2.  Γιατί δεν εφαρμόστηκε η πρώτη, οριστική μελέτη, η ελεγμένη από την «Εγνατία Οδό Α.Ε.», προϋπολογισμού 1.460.000 ευρώ;
3. Γιατί εφαρμόστηκε η δεύτερη, ακριβότερη μελέτη, προϋπολογισμού 1.566.000 ευρώ, που ανέθεσε η Διαχειριστική Επιτροπή στο μελετητικό γραφείο «Μαυράκης & Συνεργάτες Α.Ε.», η οποία, όπως αποδείχθηκε, ήταν ελλιπής, αφού προκειμένου να εκτελεσθεί, χρειάστηκε να εκπονηθούν άλλες δυο μελέτες (μελέτη στήριξης των πρανών, και μελέτη στήριξης ικριωμάτων και ξυλοτύπων);
4. Γιατί δόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο τρεις παρατάσεις του έργου, και ειδικά η τελευταία που είναι και η μεγαλύτερη διάρκειας 5 μηνών;  Μήπως επειδή διαπίστωσαν το ελλιπές της μελέτης, με την οποία δημοπρατήθηκε το έργο;
5.  Ποιος ευθύνεται για την ελλιπή μελέτη;  Μήπως -η εύκολη «λύση»- η Υπηρεσία;  Θα σύρουν και πάλι άδικα υπαλλήλους στα δικαστήρια;  Θα συντάξει και πάλι κανένας αναρμόδιος υπάλληλοςάλλη μια ατεκμηρίωτη «ένορκη διοικητική εξέταση»;
6. Θα επιβαρυνθεί μήπως ο Δήμος τις αναπροσαρμογές του τιμολογίου από τις δοθείσες παρατάσεις της εκτέλεσης του έργου;  Θα πληρωθούν μήπως από την Διαχειριστική Επιτροπή εκτός της νομικής διαδικασίας (αποφεύγοντας τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου);
7. Μήπως όλες οι παραπάνω ενέργειες προετοιμάζουν την έξοδο του εργολάβου από το έργο με απρόβλεπτες συνέπειες για το Δήμο;
8. Γιατί προχώρησε η δημοπράτηση του έργου, αφού δεν είχαν συντελεσθεί οι απαλλοτριώσεις;
9. Σε ποια Τράπεζα κατατέθηκαν τα χρήματα της δωρεάς;  Στο όνομα ποιού;  Ποιο όργανο αποφάσισε την κατάθεση;  Με ποια διαδικασία;  Με ποιες προσφορές από την πλευρά των Τραπεζών;  Και με ποιο επιτόκιο;
Δυστυχώς ή ευτυχώς οι αιρετοί κρίνονται εκ του αποτελέσματος.  Ελέγχονται όμως και για τις προκαταρκτικές ενέργειες πριν το αποτέλεσμα.
Δυστυχώς στην «υλοποίηση» και αυτού του έργου η Δημοτική Αρχή της κ. Ουσουλτζόγλου με τον επιεικέστερο χαρακτηρισμό απέτυχε παταγωδώς.
Εύχομαι να διαψευσθώ.  Άλλωστε την όποια κριτική μου την ασκώ δημόσια και επώνυμα, και όχι με ψιθύρους και ανωνυμογραφίες.  Και γίνεται αυτή η κριτική με σκοπό την ανάδειξη των λαθών και την διόρθωσή τους, ώστε να εκτελεσθεί ένα σοβαρό για την πόλη έργο, όπως είναι το έργο της «Γέφυρας των Αδελφών Κούσιου», την ευεργεσία των οποίων πρέπει εμπράκτως να τιμήσει ο Δήμος και η πόλη.  Και η σπουδαιότερη τιμή είναι η κατασκευή και λειτουργία του έργου.
Η Δημοτική Αρχή οφείλει να ξεκαθαρίσει με τις ενέργειές της, και σύντομα μάλιστα, όλα τα σύννεφα, που συγκεντρώνονται πάνω από το έργο.   Αναμένουμε.

Χρήστος Σκουμπόπουλος
τ. Δήμαρχος Βέροιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Veria City News © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum