Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Ο δήμος Βέροιας απαντά για το σπίτι του Βαλαβάνη

πάντηση στα όσα γράφτηκαν για τον πλειστηριασμό της οικίας του πρώην δημάρχου Λευτέρη Βαλαβάνη επιχειρεί να δώσει ο δήμος Βέροιας. Στο κείμενο που εξέδωσε επισημαίνονται τα εξής: 
"Σε απάντηση των όσων υπονοούν τα δημοσιεύματα μετά από καταγγελίες του πρώην Δημάρχου  Απ. Παύλου κ. Βαλαβάνη Ελ. , σχετικά με την αναγκαστική εκποίηση της κατοικίας του ιδίου και του κ. Γιδιώτη Κων., κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βέροιας  στις 02.05.2012 , θα πρέπει να  σημειωθούν τα εξής :
  • Αντικείμενο   της συνεδρίασης  ήταν η  παροχή εξουσιοδότησης στον δικηγόρο του Δήμου προκειμένου να παρασταθεί στη συζήτηση της ανακοπής που είχε καταθέσει ο κ. Βαλαβάνης και ο κ. Γιδιώτης, με σκοπό να διορθωθεί η τιμή στην  οποία εκτιμήθηκαν τα ακίνητο τους από τον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή.
  • Όπως είναι γνωστό  το όλο θέμα ξεκίνησε με τις με αριθμό 1036856/1904-Α /30.4.2007  και   2123/11.6.2007 [επί  Δημαρχίας  κ. Απ. Νεστορόπουλου]  εντολές σε εκτέλεση των οποίων  διενεργήθηκε  οικονομικός έλεγχος από το Υπουργείο Οικονομικών [οικονομική επιθεώρηση υπο. Κεντρικής Μακεδονίας]
  • Αποτέλεσμα του ελέγχου  ήταν η έκδοση  της με αριθμό πρωτ.  2099 /3.6.2009  απόφασης καταλογισμού 2007 [ επί  Δημαρχίας  κ. Απ. Νεστορόπουλου ]  με την οποία αφ ενός με καταλογίσθηκε , αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ,   σε βάρος των Βαλαβάνη Ελ.  και Γιδιώτη  Κων .  και υπέρ του Δήμου Απ. Παύλου το ποσό των  1.707.838,39 €  [ 1.323.905,73 + 383.932,66 ].
  • Σε εκτέλεση της πιο πάνω απόφασης εκδόθηκε και  χρηματικός κατάλογος , 3.6.2009 2007 [ επί  Δημαρχίας  κ. Απ. Νεστορόπουλου ], από την  υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών  με την εντολή να βεβαιωθεί από το ταμείο του Δήμου Απ. Παύλου   και να επιδιωχθεί η είσπραξη του  σύμφωνα με τον νόμο [ ΚΕΔΕ]
Συγκεκριμένα το σχετικό απόσπασμα από την απόφαση καταλογισμού έχει ως εξής : «…  Ο Δήμος ΑΠ. Παύλου Ν. Ημαθίας  στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα παρακαλείται να προβεί στην βεβαίωση του ανωτέρω καταλογισθέντος ποσού ( αρ. 48ΒΔ 17.5/15-6-59 ) ,  να  επιδιώξει την είσπραξη του με όλα τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων  εσόδων [ αρ. 229 του ΠΔ 410/1995 ] και να μας επιστρέψει ένα αντίγραφο της τριπλότυπης περιληπτικής  κατάστασης δεόντως θεωρημένη και υπογεγραμμένη .
Κατά της παρούσας καταλογιστικής απόφασης και σύμφωνα με τον ν. 2362/1995  άρ.  56 παρ. 12 , δύνανται οι καταλογιζόμενοι να ασκήσουν έφεση ενώπιον του ελεγκτικού συνεδρίου εντός προθεσμίας 6 μηνών από την επίδοσης της.  Η έφεση  δεν  αναστέλλει  την εκτέλεση την εκτέλεση , ούτε επιτρέπεται η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια για τα καταλογισθέντα ποσά  [ ΝΔ 1264/1942 αρ. 12 παρ. 12 και 8 ]…»
  • Με την εφαρμογή του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  όλη αυτή η αρμοδιότητα και διαδικασία μεταβιβάστηκε  στον ενοποιημένο Δήμο Βέροιας , ο οποίος είδε πλέον την αρμοδιότητα να την ολοκληρώσει την διαδικασία . Κληρονόμησε δηλ. τις υποχρεώσεις που απέρρεαν από την εποχή Δημαρχίας του κ. Νεστορόπουλου.
  • Από όλα τα πιο πάνω προκύπτει το συμπέρασμα  ότι ο Δήμος Βέροιας είχε δέσμια υποχρέωση [όχι με απόφαση της Δημάρχου Βέροιας] να  ολοκληρώσει την διαδικασία η οποία ξεκίνησε το 2007!
Το ερώτημα είναι: θα μπορούσε  ο Δήμος Βέροιας να πράξει ή να μην πράξει κάτι διαφορετικό;
Ουδείς  στον Δήμο ψυχρός εκτελεστής.
Ουδείς στον Δήμο ανάλγητος και κακεντρεχής και εκδικητικός.
Αλλά και ουδείς παραβάτης καθήκοντος".
Σ.Σ. Στο ερώτημα που βάζει η απάντηση του δήμου αν "θα μπορούσε  ο Δήμος Βέροιας να πράξει ή να μην πράξει κάτι διαφορετικό" η απάντηση είναι σαφής και αυτονόητη. Θα έπρεπε να περιμένει να τελεσιδικήσει η προσφυγή των Βαλαβάνη - Γιδιώτη στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αν δεν είχε προσφύγει ο κ. Βαλαβάνη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο για αύξηση της τιμής του ακινήτου στον πλειστηριασμό, προχωρούσε η διαδικασία, έχανε το σπίτι και ερχόταν αθωωτική απόφαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πώς θα αποκαθιστούσε ο δήμος την αδικία; Σε αυτό το ερώτημα, ποια είναι η απάντηση του δήμου Βέροιας; Γιατί έδειξε η διοίκηση Ουσουλτζόγλου τέτοια βιασύνη και δεν περίμενε την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου; Την ώρα που κανείς δεν ακουμπά το σπίτι του Άκη πριν αποφασίσει η δικαιοσύνη, η διοίκηση Ουσουλτζόγλου έβγαλε στο σφυρί τα σπίτια των Βαλαβάνη, Γιδιώτη χωρίς να περιμένει την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου!


1 σχόλιο:

 
Veria City News © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum