Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Πρόσληψη 192 ατόμων στην ΕΒΖ στο Πλατύ


Την πρόσληψη εκατόν ενενήντα δύο (192) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών
του εργοστασίου Πλατέος, ανακοίνωσε η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε... Κατάθεση δικαιολογητικών έως 15/06/2012.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προσωπικού στα τηλέφωνα 2333068200, 2333068306.
Διαβάστε την προκήρυξη κάνοντας κλικ εδώ!

1 σχόλιο:

 
Veria City News © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum