Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Δείτε πότε ξεκινάνε οι εκπτώσεις στην ΒέροιαΑπό τον Εμπορικό Σύλλογο Βεροίας ανακοινώνεται ότι οι τακτικές ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ του έτους 2013 και η πώληση εμπορευμάτων με μειωμένες τιμές στα εμπορικά καταστήματα θα αρχίσουν την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013 και θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 για ολόκληρη την Επικράτεια.
Είναι αυτονόητο ότι η τήρηση των κανόνων και η διαφύλαξη των θεσμών, ιδίως σε τέτοιες δύσκολες περιόδους, αποτελούν εργαλεία καταπολέμησης της κρίσης και τυχόν παραβίασή τους μπορεί να επιφέρει ακόμα πιο επώδυνες συνέπειες.
Ως προς την ειδικότερη διενέργεια των εκπτώσεων οι συνάδελφοι πρέπει να προσέξουν τα εξής:
Η διενέργεια εκπτώσεων είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε επιχείρησης.
Σύμφωνα  με το Νόμο, για τη διενέργεια των εκπτώσεων είναι υποχρεωτική :
1.Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγεγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται αυτά τα προϊόντα.
2.Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό έκπτωσης ή όχι.  Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «50% έκπτωση»).
• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη.  Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται με απόλυτη ακρίβεια και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία: οικονομικά – ποσοτικά και ποιοτικά.  Πρέπει να προσέχουν οι συνάδελφοι γιατί τα πρόστιμα είναι βαρύτατα και δεν επιτρέπεται να καταβληθεί ένα τέτοιο πρόστιμο λόγω λάθους.
• Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις του Νόμου διώκονται ποινικά και τιμωρούνται με φυλάκιση, ενώ επί πλέον τους επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να αυξάνεται  μέχρι το 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
• Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφερομένων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) μέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
Επειδή πρόκειται για διοικητικό πρόστιμο, πρώτα εισπράττεται και κατόπιν αμφισβητείται στα Διοικητικά Δικαστήρια.
Επειδή οι ποινές και τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις κατά τη διάρκεια των τακτικών Θερινών Εκπτώσεων, είτε ποινικά είτε διοικητικά, είναι βαρύτατα εφιστάται η μεγάλη προσοχή των συναδέλφων ώστε να αποφεύγουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις κλπ. που θα επισύρουν την επιβολή τους.
Το εμπόριο στηρίζει τις ελπίδες του σε αυτές τις τακτικές εκπτώσεις, καθώς αποτελούν μία ανάσα μέσα στη βαθύτατη κρίση. Οφείλουμε όμως αφενός να διαφυλάσσουμε το θεσμό προς κάθε κατεύθυνση, αφετέρου να καταδείξουμε στο ευρύ καταναλωτικό κοινό ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις, μέσα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία, προσφέρουν την κατά το δυνατόν καλύτερη τιμολόγηση των προϊόντων τους μαζί με εγγυήσεις, σε αντίθεση με το παρεμπόριο που πουλάει «φύκια για μεταξωτές κορδέλες» χωρίς καμία απολύτως διασφάλιση του καταναλωτή.
Καλούμε τους καταναλωτές να εμπιστευθούν τις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις της ΒΕΡΟΙΑΣ, οι οποίες παλεύουν μέσα σε αντίξοες συνθήκες, να διατηρηθούν ανοικτές και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Σε αυτή την προσπάθεια ας βρεθούμε όλοι μαζί.
Το Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Veria City News © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum